Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Informacja dla rodziców w sprawie otwarcia przedszkola

Informujemy, że od 01 czerwca br. zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Ozorkowa, Przedszkole będzie funkcjonować na zasadach, wskazanych w wytycznych MEN, GIS i MZ.
Zgłoszeń dzieci proszę dokonywać do dnia 28.05.2020 tj. czwartek  do godz. 14.00  telefonicznie: 42 7103175 w godz. 9-13 lub mailowo: pm4ozorkow@wikom.pl z podaniem daty przyjścia dziecka.
 
Warunkiem skorzystania z zajęć opiekuńczych organizowanych przez naszą placówkę jest złożenie/przesłanie na adres e-mail przedszkola lub dostarczenie do placówki Oświadczeń 1 i 2  o objęcie dziecka opieką przedszkolną. Oświadczenia przyjmowane będą tylko podpisane własnoręcznie przez rodziców/prawnych opiekunów.
Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z (procedury i oświadczenia znajdują się w zakładce informacje dla rodziców na stronie www.pm4ozorkow.wikom.pl
Ze względu na sytuację epidemiczną i ograniczenia liczebności grup przedszkolnych, w pierwszej kolejności z przedszkola mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MEN, pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki przysługuje dzieciom pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje dyrektor.
 
DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Beata Dobrzyńska
 
Procedura bezpieczeństwa Przedszkola Miejskiego Nr 4 - COVID-19 26.05.2020 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSZKOLA NR 4 W OZORKOWIE W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19