KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

Informacja Burmistrza Miasta Ozorkowa dotycząca składania oświadczenia woli  w związku ze stanem epidemii.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Ozorkowie. 

Lista kandydatów przyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 4 w Ozorkowie na rok 2020/2021. 

Lista kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 4 w Ozorkowie na rok 2020/2021. 

Informacja o odwołaniu od decyzji komisji rekrutacyjnej. 

 

Zasady naboru - dla nowych dzieci

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MIASTO OZORKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).

Zgłoszenie kandydata do Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Ozorkowie na rok szkolny 2020/2021

Rodzice /opiekunowie prawni składają do Dyrektora przedszkola " Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021, stanowiącą załącznik do niniejszej informacji 

TERMIN SKŁADANIA KART: OD DNIA 4 MARCA DO DNIA 23 MARCA 2020 roku