Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH,DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MIASTO OZORKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zgodnie z art. 131 ust 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późń. zm.) do publicznego przedszkola  lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

 

UWAGA!!!

W TYM ROKU REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI ONLINE

od dnia 7 marca 2022 r. od godz. 12.00   do dnia 18 marca 2022 r.

 

Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola na rok szkolny 2022/2023” dostępny na stronie:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/ozorkow/ 

 

Wniosek należy przesłać drogą elektroniczną  po zalogowaniu się na stronie, następnie wygenerowany wniosek należy złożyć do preferowanego przedszkola  w formie papierowej wraz z niezbędnymi oświadczeniami.

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MIASTO OZORKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r poz.1082 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia  2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

ZASADY NABORU DLA NOWYCH DZIECI 
TERMIN SKŁADANIA KART: OD DNIA 7 MARCA DO DNIA 18 MARCA 2022 roku
Rodzice /opiekunowie prawni składają do Dyrektora przedszkola " Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023, stanowiącą załącznik do niniejszej informacji
 
ZASADY KONTYNUACJI DLA DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH 
TERMIN SKŁADANIA KARTY KONTYNUACJI: OD DNIA 28 lutego do 4 MARCA 2022 roku 
Zasady naboru - dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola : rodzice /opiekunowie prawni składają do Dyrektora przedszkola deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka na rok szkolny 2022/2023, stanowiącą załącznik do niniejszej informacji